Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass δεν λειτουργεί !

Πιθανοί λόγοι Αντιμετώπιση
Υπάρχει πρόβλημα με την MySQL: Eπικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.
Πρόβλημα στο αρχείο "config.php": Το αρχείο δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να διαβαστεί.
Xρησιμοποιείτε την πλατφόρμα
για πρώτη φορά:
Επιλέξτε τον Οδηγό Εγκατάστασης
για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης