• Αρχική Σελίδα
 e-Lect - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Καλωσορίσατε στο e-Lect! Βοήθεια 

To e-Lect (eLectronics, e-Lectures) είναι μια υπηρεσία υποστηρικτικής Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά και βασίζεται στην πλατφόρμα Open eClass του GUNet και αναπτύχτηκε στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ "Μετεξέλιξη Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά", το οποίο χρηματοδότησε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, την ομάδα υποστήριξης και την ανάπτυξη του αρχικού εκπαιδευτικού υλικού από τα μέλη ΕΠ του Τμήματος. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, επιτρέπει στον εκπαιδευτή την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.